Yhteistyöllä yhtenäinen Akaa

Akaan asukasluku on laskenut jo parin viime vuoden ajan. Huolimatta siitä, että sijaintimme pääradan ja moottoritien läheisyydessä on suorastaan erinomainen. Akaassa on myös tarjolla palveluita monipuolisesti ja yhdistystoiminta on vilkasta. Mikä sitten menee pieleen?

Akaan kehittäminen kokonaisuutena on tulevan valtuuston tärkein tehtävä. On otettava realiteetit huomioon ja sen pohjalta lähteä kehittämistoimenpiteisiin. Kutakin kehittämishanketta on mietittävä tarkoin ja pohdittava, mitä ja miten kehitetään. Asukasluku on syytä saada nousuun, sillä taloutemme kaipaa kipeästi verotuloja.

Uusien yritysten saaminen paikkakunnalle on erittäin tärkeää, sillä yritykset eivät poliitikot, luovat työpaikkoja ja niitä meillä totisesti tarvitaan. Työttömyys on vaivannut Akaata jo vuosia. Työttömyys tuo mukanaan muitakin ilmiöitä, jotka rasittavat monin eri tavoin.

Nuoriin meidän tulee kohdistaa erityistoimenpiteitä, ettei nuorten työttömyys lisääntyisi ja sitä kautta monet sosiaaliset ongelmat. Nuorille pitää luoda uskoa tulevaisuuteen ja antaa heille mahdollisuus kokea itsensä tarpeellisiksi. Koulujen ryhmäkokojen pienentäminen on yksi keino. Resurssien lisääminen koulukuraattoritoimintaan toinen. Erityisopetusta kaipaaville lapsille tulee taata sellainen oppimisympäristö, missä he voivat kokea olevansa turvassa ja saavat rauhassa oppia omaan tahtiinsa.

Asioiden saattaminen myönteiseen suuntaan vaatii yhteistyökykyä. Änkyräpolitikoinnin aika on auttamattomasti ohi, valtuustossa ja sen eri ryhmissä kaivataan eteenpäin suuntaavaa ja innostavaa toimintaa.

Kommentointi on suljettu.